نرخ خدمات رک ها (Rack)

images (2)

ردیف

شرح خدمات پس از فروش رک دیواری

قیمت (ریال)

توضیحات

1 نصب رک دیواری U4 تا U6 5/194/000
2 نصب رک دیواری U7 تا U12 8/689/000
3 نصب سینی کو چک 1/190/000
4 نصب بلنك پنل U1 و U2 و U3 680/000
5 نصب نگهدارنده کابل 1/190/000
6 نصب لایت پنل 1/190/000
7 نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا U3 2/300/000
8 نصب/ افزایش فن 4/517/000
9 جابجائی و تنظیم یك جفت ریل 3/491/000
10 تعویض درب شیشه ای 2/300/000
11 تعویض درب با لولای متحرک 680/000
12 تعویض درب با لولای ثابت 1/617/000
13 جابجائی پنل ثابت و متحرک 1/362/000
14 تعویض غبار گیر موئی 680/000
15 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره 1/190/000
16 تعویض استاپر مغناطیسی 680/000
17 تعویض لولای فنری 1/190/000
18 وصل سیم ارت به بدنه 680/000
19 تست ارت پاور رک 680/000
20 تست PDU 1/362/000
21 تعمیر PDU 2/300/000
22 تعویض فیوز PDU 680/000
23 آموزش و راه اندازی رک هوشمند 4/517/000
24 نصب نگهدارنده کابل 2/387/000
25 نصب لایت پنل 3/320/000
26 نصب سینی ثابت به چهار ریل 3/320/000
27 نصب سینی ثابت به شش ریل 680/000 تا عمق 60 سانتی متر
28 نصب سینی متحرک 1/190/000 تا عمق 60 سانتی متر
29 نصب بلنک پنل U1 و U2 و U3 680/000
30 نصب بلنک پنل U4 تا U6 1/190/000
31 نصب پچ پنل Unloaded 1/190/000
32 نصب پنل مانیتور 853/000
33 نصب پنل موئی 853/000
34 نصب سینی فن 2/300/000
35 نصب PDU 1/190/000
36 نصب هر Device در رک تا U3 1/702/000
37 نصب فیزیکی سرور Rack Mount متعار و تجهیزات مشابه دارای ریل و UPS-Rackmount 11/413/000 جدول کلی نصب سرورها در جدول مربوطه
38 نصب سویچ بدون وجود رک (بر روی دیوار ....) 2/300/000
39 آرایش کابل‌ها در رک توافقی

ردیف

شرح خدمات پس از فروش رک ایستاده

قیمت (ریال)

توضیحات

1 بررسی فن معیوب 3/320/000
2 بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب 4/171/000
3 نصب/افزایش فن 4/517/000
4 تعویض در شیشه ای 3/320/000
5 تعویض در/با لولای متحرک (فنری) 1/190/000
6 تعویض در/با لولای ثابت 2/300/000
7 تعویض در دو تکه/با لولای متحرک 2/300/000
8 تعویض غبار گیر موئی 680/000
9 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره 1/190/000
10 تعویض قفل الکترونیک پین کد 3/320/000
11 تعویض قفل زیمنسی 2/300/000
12 تعویض فیلتر رک 1/190/000
13 تعویض استاپر مغناطیسی 680/000
14 نصب هر چرخ پایه رک 680/000
15 نصب هر چرخ پایه رک (با تجهیزات داخل) 2/300/000
16 جابجائی و تنظیم یک جفت ریل 3/320/000
17 تعویض لولای فنری 1/190/000
18 بررسی سامانه هوشمند 3/320/000
19 بررسی و تعویض سامانه هوشمند (بدون احتساب تجهیزات) 4/517/000
20 بررسی در کنترل از راه دور RF 3/320/000
21 تعمیر PDU 4/517/000
22 تعویض فیوز PDU 680/000
23 آموزش و راه اندازی رک هوشمند 6/774/000
24 نصب فیزیکی رک 14U تا 32U 2/300/000
25 نصب فیزیکی رک 35U تا 47U 5/707/000
26 آرایش کابل ها در رک توافقی