سیستم نوبت‌دهی

امروزه سيستم‌های نوبت‌دهی اتوماتيک در دنيا از جايگاه ويژه ای برخوردار می باشند .کاربرد این نوع سیستم ها برای تمامی مراکزی که تعدد ارباب رجوع دارند بسیار مفید و لازم است . تحقیقات نشان داده است که سیستم نوبت دهی نه تنها به راندمان کار سازمان می افزاید بلکه از تاثیرات منفی روحی و روانی در محیط کار به میزان قابل ملاحظه ای می کاهد . با وجود سيستم نوبت دهی در شعب، ارباب رجوع از طريق پانل نصب شده در ورودی نوبت خود را بصورت اتوماتيک دريافت کرده و تا زماني که شماره دريافت شده از طريق سيستم اعلام نشده است به باجه يا باجه ها مراجعه نخواهد کرد که این امر باعث القاء نظم، امنیت و آرامش در محیط کار و تحقق اهداف دولت الکترونیک می گردد.

از دیگر مزایای سیستم نوبت دهی می توان به اختصار به موارد ذیل اشاره کرد :

  • بالا بردن سرعت و راندمان کار
  • القاء نظم و آرامش در محيط کار
  • ارائه سرويس بهتر به مشتريان
  • کاهش تعداد باجه ها بدون کاهش راندمان
  • ايجاد انگيزه بين کارمندان جهت بهبود کار
  • اختصاص پاداش به کارمندان بر اساس گزارشات دقيق سيستم
  • ارائه انواع گزارشات از باجه ها و صفوف جهت تصميمات مديريتی و . . . . .