طراحی، اجراء ، فروش ، نصب و راه اندازی و کانفیگ سیستم حفاظتی اعلام خطر و اعلام حریق (مارک ساتل)