bkikeshavarzi

پروژه بانک کشاورزی

 1. پروژه اجرای طرح ISMS بر اساس استاندارد ISO 27001 کلیه شعب بانک کشاورزی استان خوزستان :

پشتیبانی ، تعمیر ، سرویس و نگهداری ، نصب و راه اندازی برق ، شبکه های کامپیوتری و دوربین های مداربسته ساختمان مدیریت بانک کشاورزی و کلیه شعب (۱۰۰ شعبه) در سطح استان و خودپردازها (۱۱۰ خودپرداز)

 1. پروژه دیتاسنتر مدیریت بانک کشاورزی استان خوزستان

مشاوره ، طراحی ، اجراء و فروش کف کاذب لگراند و ایزوله کردن دیوار و سقف دیتاسنتر با استفاده از کناف FV ضد حریق و عایق گرما و سرما ، ساماندهی کلیه رک ها و سرورها و تابلوهای برق طبق استاندارد  TiA942 همچنین سیستم تحت شبکه کنترولر

اتاق سرور جهت مانیتور کردن دما ، رطوبت و حریق دیتاسنتر

 1. پروژه شعب بانک کشاورزی استان خوزستان

طراحی و مشاوره ، اجراء ، فروش و راه اندازی در شعب در حال بازسازی مربوط به برق ، شبکه ، UPS ، دزدگیر و دوربین مداربسته و دستگاه نوبت دهی و خدمات کلیه موارد به تمامی شعب استان خوزستان بصورت قراردادی که شعب و باجه های مربوطه

حدود ۱۰۸ شعبه بوده است و شعبی که بصورت ساخت یافته طبق استاندارد TiA942 انجام شد عبارتند از :

 • شعبه سلمان فارسی اهواز با بیش از ۴۰ ایستگاه کاری و بیش از ۶۰۰۰ متر کابل کشی برق ، شبکه ، UPS ، دزدگیر ، دوربین مداربسته
 • مرکز آموزش با بیش از ۵۰ ایستگاه کاری و بیش از ۷۰۰۰ متر کابل کشی برق ، شبکه ، UPS و ترانک کشی
 • شعبه طالقانی دزفول با بیش از ۲۰ ایستگاه کاری و بیش از ۵۰۰۰ متر کابل کشی برق ، شبکه ، UPS و ترانک کشی
 • شعبه سرخه شوش با بیش از ۱۰ ایستگاه کاری و حدود ۲۰۰۰ متر کابل کشی برق ، شبکه ، UPS و ترانک کشی
 • با بیش از ۳۰ ایستگاه کاری و بیش از ۶۰۰۰ متر کابل کشی برق ، شبکه، UPS و ترانک کشی، دزدگیر، دوربین مداربسته
 1. پروژه ۱۵۰ واحد مسکونی بانک کشاورزی

طراحی و مشاوره ، اجراء و راه اندازی سیستم کلی برق ساختمان ، نصب تابلوهای اصلی و فرعی و سیستم اعلان حریق

 1. پروژه UPS مرکزی مدیریت بانک کشاورزی

مشاوره، طراحی ،اجرا ، فروش، نصب و راه اندازی سیستم برق اضطراری مدیریت بانک کشاورزی

 1. پـروژه پشتیبانی و نگهداری ، نصب و راه اندازی سیستم های شبکه های کامپیوتری ، سیسـتم های حفاظتی و بـرق ساختمان مدیریت ، کلیه شعبه و اماکن بانک کشاورزی استان خوزستان (سال ۹۷)

اجراء ، تعمیرات و رفع اشکال ( اجراء ، پشتیبانی ، تعمیر ، سرویس و نگهداری ، نصب و راه اندازی ) برق ساختمان ، برق و شبکه های کامپیوتری (Network) (به همراه سرویس دوره ای دوبار در سال ) ، خطوط ارتباطی (تلفن ، دیتا و …) به همراه برچسب

گذاری نودها و پچ پنل ها ، سیستم کنترل تردد ، سیستم دزدگیر ، سیستم اعلان حریق ( بههمراه سرویس دوره ای دوبار در سال )، چاه ارت و دوربین های مداربسته ساختمان مدیریت ، اماکن و کلیه شعب ( حدود ۹۴ شعبه و باجه با میانگین تعداد ۱۴ دوربین

در هر شعبه به همراه سرویس دوره ای دوبار در سال ) و همچنین برق و تجهیزات ارتباطی دستگاه های خود پرداز ( حدود ۱۳۰ دستگاه ) براساس استاندارد ۲۷۰۰۱ ISO

گالری تصاویر پروژها (در حین کار)

Shopping Basket