تعرفه خدمات اعلان حریق

تعرفه خدمات اعلان حریق

لیست قیمت های ذکر شده در دسته بندی زیر، براساس تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور سال 1402 می باشد.

جهت آگاهی بیشتر شما مشتریان و همکاران عزیز لیست قیمت را ، بصورت طبقه بندی شده و باتوجه به جدیدترین بروزرسانی سازمان صنفی رایانه ای کشور ، در این وبسایت قرار داده ایم.

تعرفه نرخ حفاظت فیزیکی(اعلان حریق)

ردیف نام خدمات واحد

قیمت (ریال)

1 نصب قطعات اعلام حریق تا ارتفاع 3 متر (متعارف) دستگاه 2/000/000
2 نصب قطعات اعلام حریق تا ارتفاع 3متر (آدرس پذیر) دستگاه 2/800/000
3 اجرت نصب بیم دتکتور شامل : گیرنده ،فرستنده و کنترل پنل تا ارتفاع 10 متر (متعارف) عدد 40/000/000
4 اجرت نصب بیم دتکتور شامل : گیرنده، فرستنده و کنترل پنل تا ارتفاع 10متر (آدرس پذیر) عدد 56/000/000
5 نصب فیزیکی کنترل پنل اعلام حریق متعارف(هر زون) دستگاه 6/400/000
6 نصب فیزیکی کنترل پنل اعلام حریق آدرس پذیر(هر زون) دستگاه 12/000/000
7 برنامه ریزی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر دستگاه 52/000/000
8 راه اندازی و تحویل سیستم به کارفرما/آتشنشانی دستگاه 11/760/000
9 و خدمات پس از فروش یکساله رایگان مورد رایگان
10 راه اندازی و تحویل مدار در صورت عدم رعایت گارانتی و یا اتمام گارانتی(متعارف) مورد 40/000/000
11 راه اندازی و تحویل مدار در صورت عدم رعایت گارانتی و یا اتمام گارانتی (آدرس پذیر) مورد 64/000/000
12 آموزش بهره برداری مرحله اول (یک مرحله) مورد رایگان
13 آموزش بهره برداری بعد از تحویل با درخواست کارفرما (متعارف -ساعتی مورد 7/800/000
14 آموزش بهره برداری بعد از تحویل با درخواست کارفرما ( آدرس پذیر-ساعتی) مورد 19/760/000
15 هزینه تست مدار و اهم چک(قبل ازنصب سیستم متعارف- هر زون ) مورد 4/680/000
16 هزینه تست مدار و اهم چک(قبل ازنصب سیستم آدرس پذیر – لوپ) مورد 22/880/000
17 اجرت طراحی اعلام حریق و اخذ تادیه آتشنشانی (هر متر زیر بنا – متعارف) مورد 1/040/000
18 اجرت طراحی اعلام حریق و اخذ تادیه آتشنشانی (هر متر زیر بنا – آدرس پذیر) مورد 1/560/000