لیست قیمت خدمات شبکه های کامپیوتری

تعرفه خدمات شبکه های کامپیوتری

analytics
Card-7pro

هزینه خدمات پسیو شبکه چقدر است؟

هزینه خدمات پسیو و زیرساخت شبکه به عوامل مختلفی بستگی دارد. نوع شبکه ای که راه اندازی می‌شود، گستردگی شبکه، تعداد نودها، ابعاد محل و موارد بسیار دیگری نیز می‌توانند در قیمت گذاری نصب زیرساخت شبکه یک شرکت یا سازمان تاثیرگذار باشند.

تیم متخصص پارس نانوآنالیز با نهایت دقت در محاسبه تعرفه نصب زیرساخت شبکه، با برآورد هزینه های اجرایی زیرساخت شبکه متناسب با بودجه شما اقدام به اجرای زیرساخت شبکه شما می‌نماید.

لیست قیمت های ذکر شده در دسته بندی زیر، براساس تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور سال 1402 می باشد.

جهت آگاهی بیشتر شما مشتریان و همکاران عزیز لیست قیمت را ، بصورت طبقه بندی شده  و باتوجه به جدیدترین بروزرسانی سازمان صنفی رایانه ای کشور ، در این وبسایت قرار داده ایم.

بستر سازی زیر ساخت شبکه

ردیف عناوین خدمات شبکه واحد قیمت(ریال)

توضیحات

1 نصب ترانکینگ فلزی تا سایز 12 سانتی متر متر طول 1/125/000 شامل Bonding ترانک
2 نصب ترانکینگ غیرفلزی تا سایز 12 سانتی متر متر طول 901/000
3 نصب ترانکینگ فلزی بالاتر از 12 سانتی متر متر طول 1/014/000 شامل Bonding ترانک
4 نصب ترانکینگ غیرفلزی بالاتر از 12 سانتی متر متر طول 1/020/000
5 نصب اتصالات ترانکینگ(ماننداتصالات گوشه لگراند ....) هر عدد 119/000 دراتصالات فلزی برای Bonding 20% اضافه میشود
6 کانال گذاری پلاستیکی (داکت ) بدون گوشه و زاویه تا سایز 3سانتی متر متر طول 254/000 با پیچ و رولپلاک برای حداقل 100 متر کمتر از آن توافقی
7 کانال گذاری پلاستیکی (داکت ) بدون گوشه و زاویه از سایز 3/5 سانتی متر با بالا متر طول 298/000 با پیچ و رولپلاک برای حداقل 100 متر کمتر از آن توافقی
8 نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی تا سایز 28 میلیمتر ( PG21) متر طول 267/000 در شرایط عادی و اتصال توسط بست اسپید
9 نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز 28 تا 47 میلیمتر ( PG36 ) متر طول 298/000 شامل Bonding ترانک
10 نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز 47 تا 60 میلیمتر ( PG48 متر طول 372/000
11 نصب لوله فلزی و خرطومی فلزی از سایز 60 میلیمتر ( PG48 ) به بالا متر طول توافقی
12 نصب لوله PVC تا سایز 28 میلیمتر ( PG21) متر طول 195/000
13 نصب لوله PVC از سایز 28 تا 47 میلیمتر ( PG36) متر طول 229/000
14 نصب لوله PVC از سایز 47 تا 60 میلیمتر ( PG48 ) متر طول 326/000
15 نصب لوله PVC از سایز 60 میلیمتر ( PG48 ) به بالا متر طول 372/000
16 نصب لوله پلی اتیلن تا 28 میلیمتر ( PG21) متر طول 326/000
17 نصب لوله پلی اتیلن از سایز 28 تا 47 میلیمتر ( PG36) متر طول 445/000
18 نصب لوله پلی اتیلن از سایز 47 تا 60 میلیمتر ( PG48) متر طول 569/000
19 نصب لوله پلی اتیلن از سایز 60 میلیمتر ( PG48) به بالا متر طول 646/000
20 نصب سینی تا عرض 10 سانت متر طول 529/000
21 نصب سینی از عرض 10 تا 20 سانت متر طول 603/000
22 نصب سینی از عرض 20 تا 30 سانت متر طول 699/000
23 نصب سینی از عرض 30 تا 40 سانت متر طول 794/000
24 نصب سینی از عرض 40 به بالا متر 894/000
25 نصب ساپورت (پیچ برای سینی دهبه دیوار) عدد 267/000
26 نصب ساپورت (جوشکاری و ....) عدد توافقی
27 نصب جعبه تقسیم پلاستیکی10 *10 عدد 229/000
28 نصب جعبه فلزی 15*15 عدد 341/000
سایر عملیات اجرایی
29 سوراخکاری ارتباطی معمولی (تا قطر یك سانتیمتر) در دیوار تا 20سانتیمتر با لوله گذاری عدد 1/059/000

به ازاء هر سانت اضافه قطر 20% ریال اضافه می شود

30 سوراخکاری ارتباطی معمولی ( تا قطر یك سانتیمتر)در دیوار تا 60سانتیمتر با لوله گذاری عدد 1/576/000

به ازاء هر سانت اضافه قطر 20% ریال اضافه می شود

31 سوراخکاری ارتباطی داخل بتون (تا قطر نیم سانتیمتر) تا عمق 20سانتیمتر با لوله گذاری عدد 1/863/000 به ازاء هر نیم سانتی متر اضافه قطر ، 15% و به ازای هر5 سانتی متر عمق،20% به قیمت اضافه میشود
32 استفاده از تفنگ هیلتی و نصب میخ بدون لوازم عدد 1/863/000
33 برش روی گچ جهت لوله گذاری تا گچ کاری و ترمیم متر 919/000 محاسبه برای حداقل 10 متر
34 نصب دریچه بازدید20*20 عدد 2/663/000

کابل کشی دیتا

ردیف
عناوین خدمات شبکه
واحد قیمت(ریال)

توضیحات

UTP Cat5e
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل 915 متر
1 کابل کشی تا 1000 متر متر 239/000 معادل سه حلقه 1000 فوتی
2 کابل کشی از 1000 تا 5000 متر 211/000 معادل شانزده حلقه 1000 فوتی
3 کابل کشی از 5000 متربه بالا متر 195/000 معادل شانزده حلقه 1000 فوتی به بالا
STP Cat5e, UTP Cat6
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل 915 متر
1 کابل کشی تا 1000 متر متر 287/000 معادل سه حلقه 1000 فوتی
2 کابل کشی از 1000 تا 5000 متر 256/000 معادل سه حلقه 1000 فوتی
3 کابل کشی از 5000 متربه بالا متر 240/000 معادل سه حلقه 1000 فوتی
STP Cat6/6A/7/7A
شرایط کاری عادی در داخل ساختمان و حداقل 915 متر
1 کابل کشی تا 1000 متر متر 287/000 معادل سه حلقه 1000 فوتی
2 کابل کشی از 1000 تا 5000 متر 277/000 معادل سه حلقه 1000 فوتی
3 کابل کشی از 25000 متر به بالا متر 254/000 معادل سه حلقه 1000 فوتی

نصب اتصالات

نصب و سربندی اتصالات مسی
1 نصب RJ-45 نری (پلاگ) Cat.5e عدد 144/000
2 نصب RJ-45 مادگی (کانکشن ماجول یا کی استون جك) Cat.5e عدد 341/000
3 نصب RJ-45 نری (پلاگ Cat.6 یا STP Cat.5e ) عدد 261/000
4 نصب RJ-45 مادگی (کانکشن ماجول یا کی استون جك ) Cat.6 یا STP Cat.5e عدد 436/000
5 نصب RJ-45 نری (پلاگ Cat.6A یا STP Cat.6 یا) Cat7 عدد 341/000
6 نصب RJ-45 مادگی (کانکشن ماجول یا کی استون جك) Cat.6A یا STP Cat.6 یا Cat7 عدد 529/000
7 نصب GG-45 یا TERA نری (پلاگ Cat.6A یا Cat7) عدد توافقی
8 نصب GG-45 یا TERA مادگی (کانکشن ماجول یا کی استون جك) Cat.6A یا Cat7 عدد توافقی
9 نصب پریز دیتا روکار(بدون نصبKeystone) عدد 110/000
10 نصب پایه پریز یا قاب پشتی (BackBox + Faceplate) عدد 175/000
نصب و سربندی Patch Panel
11 نصب و پانچ پچ پنل دارای 24 پورت Cat5e UTP -بصورت Loaded عدد 9/588/000 در صورتی که تعداد پروتها غیر از 24باشد (12 ، 48 ، 96) نرخ نصب بر مبنای نصب Unloaded برای هر Unitبعلاوه تعداد Keystone ها با تکنولوژی مربوطه محاسبه میگردد .
12 نصب و پانچ پچ پنل دارای 24 پورت Cat5e STP -بصورت Loaded عدد 11/991/000
13 نصب و پانچ پچ پنل دارای 24 پورت Cat6 UTP – بصورتLoaded عدد 11/991/000
14 نصب و پانچ پچ پنل دارای 24 پورت Cat6e STP -بصورت Loaded عدد 14/373/000
15 نصب فیزیکی پچ پنل در رک- بصورت Unloaded عدد 1/201/000

ردیف

شرح خدمات پس از فروش رک دیواری

قیمت (ریال)

توضیحات

1 نصب رک دیواری U4 تا U6 5/194/000
2 نصب رک دیواری U7 تا U12 8/689/000
3 نصب سینی کو چک 1/190/000
4 نصب بلنك پنل U1 و U2 و U3 680/000
5 نصب نگهدارنده کابل 1/190/000
6 نصب لایت پنل 1/190/000
7 نصب فیزیکی تجهیزات اکتیو تا U3 2/300/000
8 نصب/ افزایش فن 4/517/000
9 جابجائی و تنظیم یك جفت ریل 3/491/000
10 تعویض درب شیشه ای 2/300/000
11 تعویض درب با لولای متحرک 680/000
12 تعویض درب با لولای ثابت 1/617/000
13 جابجائی پنل ثابت و متحرک 1/362/000
14 تعویض غبار گیر موئی 680/000
15 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره 1/190/000
16 تعویض استاپر مغناطیسی 680/000
17 تعویض لولای فنری 1/190/000
18 وصل سیم ارت به بدنه 680/000
19 تست ارت پاور رک 680/000
20 تست PDU 1/362/000
21 تعمیر PDU 2/300/000
22 تعویض فیوز PDU 680/000
23 آموزش و راه اندازی رک هوشمند 4/517/000
24 نصب نگهدارنده کابل 2/387/000
25 نصب لایت پنل 3/320/000
26 نصب سینی ثابت به چهار ریل 3/320/000
27 نصب سینی ثابت به شش ریل 680/000 تا عمق 60 سانتی متر
28 نصب سینی متحرک 1/190/000 تا عمق 60 سانتی متر
29 نصب بلنک پنل U1 و U2 و U3 680/000
30 نصب بلنک پنل U4 تا U6 1/190/000
31 نصب پچ پنل Unloaded 1/190/000
32 نصب پنل مانیتور 853/000
33 نصب پنل موئی 853/000
34 نصب سینی فن 2/300/000
35 نصب PDU 1/190/000
36 نصب هر Device در رک تا U3 1/702/000
37 نصب فیزیکی سرور Rack Mount متعار و تجهیزات مشابه دارای ریل و UPS-Rackmount 11/413/000 جدول کلی نصب سرورها در جدول مربوطه
38 نصب سویچ بدون وجود رک (بر روی دیوار ....) 2/300/000
39 آرایش کابل‌ها در رک توافقی

ردیف

شرح خدمات پس از فروش رک ایستاده

قیمت (ریال)

توضیحات

1 بررسی فن معیوب 3/320/000
2 بررسی و تعمیر یا تعویض فن معیوب 4/171/000
3 نصب/افزایش فن 4/517/000
4 تعویض در شیشه ای 3/320/000
5 تعویض در/با لولای متحرک (فنری) 1/190/000
6 تعویض در/با لولای ثابت 2/300/000
7 تعویض در دو تکه/با لولای متحرک 2/300/000
8 تعویض غبار گیر موئی 680/000
9 تعویض قفل سوئیچی یا دستگیره 1/190/000
10 تعویض قفل الکترونیک پین کد 3/320/000
11 تعویض قفل زیمنسی 2/300/000
12 تعویض فیلتر رک 1/190/000
13 تعویض استاپر مغناطیسی 680/000
14 نصب هر چرخ پایه رک 680/000
15 نصب هر چرخ پایه رک (با تجهیزات داخل) 2/300/000
16 جابجائی و تنظیم یک جفت ریل 3/320/000
17 تعویض لولای فنری 1/190/000
18 بررسی سامانه هوشمند 3/320/000
19 بررسی و تعویض سامانه هوشمند (بدون احتساب تجهیزات) 4/517/000
20 بررسی در کنترل از راه دور RF 3/320/000
21 تعمیر PDU 4/517/000
22 تعویض فیوز PDU 680/000
23 آموزش و راه اندازی رک هوشمند 6/774/000
24 نصب فیزیکی رک 14U تا 32U 2/300/000
25 نصب فیزیکی رک 35U تا 47U 5/707/000
26 آرایش کابل ها در رک توافقی

کابل کشی برق و نصب تجهیزات آن

ردیف

عناوین خدمات شبکه واحد قیمت(ریال)

توضیحات

1 کابل کشی برق 2.5*3 متر 50.000 حداقل کابل کشی 1000 متر
2 کابل کشی فوق تا 10000 متر متر 50.000
3 کابل کشی از 10000 متر تا 25000 متر 50.000
4 کابل کشی از 25000 متر به بالا متر 50.000
5 کابل کشی برق 6*4 متر 100.000
6 کابل کشی برق 6*4 متر 100.000
7 کابل کشی برق 6*4 متر 30/000
8 کابل کشی برق 6*4 متر 40/000
9 نصب پریز برق روکار یا توکار عدد 50/000
10 نصب پایه پریز برق روکار عدد 30/000
11 نصب پایه پریز برق توکار عدد 30/000
12 نصب فیوز رو کارتکی)کنار سیستم و پریز( عدد 50/000
13 نصب جعبه فیوز عدد 500/000
14 نصب تابلو برق کوچك دیواری روکار یا توکار) تا سایز15 * 20) عدد 760/000 بدون حفاری و گچ کاری (توکار)
15 نصب جعبه تقسیم برق 10*10 عدد 30/000 بدون حفاری و گچ کاری (توکار)
16 نصب تابلو برق با ابعادبزرگ عدد 4/320/000
17 نصب تابلو برق سلولی 760/000 بعد از بازدید
18 نصب UPS تا قدرت 5KV دستگاه 1/000/000 بدون باطری ها وآماده نصب در محل
19 نصب UPS از 5KVA تا قدرت 10KVA عدد توافقی توافقی بر اساس شرایط محیط پروژه
20 ایجاد چاه ارت حلقه مطابق بخش wireless
21 نظارت بر چاه ارت حلقه 8/630/000

تست صحت عملکرد و عیب یابی

ردیف

عناوین خدمات شبکه واحد قیمت (ریال)

توضیحات

1 تست مسیر اتصال مسی (ارائه گزارش روی CD) تا 100 نود پیوند 110/000 به ازاء هر لینك به اضافه هزینه دو نفر ساعت کارشناس فوق تخصصی ثابت
2 آزمون مسیراتصال مسی(ارائه گزارش رویCD) از100 تا500 نود پیوند 91/000
3 تست مسیر اتصال مسی (ارائه گزارش روی CD) از 500 نود به بالا پیوند 76/000
4 ارائه گزارش تست هر برگ سیاه و سفید پیوند بر مبنای فاکتور دفتر خدمات فنی یا هزینه کاغذ A4 بعلاوه هزینه پرینت
5 ارائه گزارش تست هر برگ رنگی پیوند
6 تست مسیر اتصال فیبرنوری با دستگاه تستر (ارائه گزارش رویCD) پیوند 730/000 با دستگاه فلوک DTX-1800 بدون پرینت روی کاغذ حداقل 10 لینك به اضافه هزینه دو نفر ساعت کارشناس فوق تخصصی ثابت
7 تست مسیر اتصال فیبرنوری با دستگاه OTDR (با گراف افت db رویCD) هر تار 2/759/000 به ازاء هر لینك به اضافه هزینه دو نفر ساعت کارشناس فوق تخصصی ثابت
8 تشخیش محل شکستگی فیبر با دستگاه(OTDR با گراف مسیر بر روی CD) هر تار توافقی
مستند سازی
1 تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار کابلکشی بخش Passive طبقه/سگمنت نفر ساعت کارشناس تخصصی شامل مسیر داکت ، لوله و کابل کشی مسی و فیبر نوری و محل رکها و اتاق تجهیزات بر روی نقشه پلان
2 تهیه نقشه و مستندات شبکه ساختار تجهیزات بخش Active سگمنت نفر ساعت کارشناس تخصصی شامل ارتباطات و تنظیمات مربوط به روترها و سوئیچها و ... تعاریف مربوط به اینترنت و اینترانت و سطوح دسترسی کاربران
3 تهیه نقشه و مستندات برق طبقه/سگمنت نفر ساعت کارشناس تخصصی شامل مسیر داکت ، لوله و کابل کشی برق و محل تابلوها و تجهیزات بر روی نقشه پلان
4 تهیه نقشه و مستندات مخابرات طبقه/سگمنت نفر ساعت کارشناس تخصصی شامل مسیر داکت ، لوله و کابل کشی تلفن و محل MDF ها و تجهیزات بر روی نقشه پلان
5 تهیه نقشه نمای رک ایستاده یا دیواری رک نفر ساعت کارشناس تخصصی
6 بر چسب زنی و کدبندی کابلها ، پریزها ، پچ پنلها و تجهیزات شبکه تجهیز/نود 326/000

تعرفه نرخ کابل کشی مجدد

ردیف

عناوین خدمات شبکه واحد قیمت (ریال)

توضیحات

1 جمع آوری کابلهای شبکه اجرا شده از قبل متر %35 کابل کشی Cat5e
2 جمع آوری داکت با باز کردن پیچ و رولپلاک متر %35 نصب داکت تا سایز 3 سانت کلیه سایزهای داکت پلاستیکی-سایر موارد توافقی
3 باز و بسته کردن داکتهای موجود جهت گسترش شبکه متر %30 نصب داکت تا سایز 3 سانت کلیه سایزهای داکت پلاستیکی-سایر موارد توافقی
4 پیدا کردن سرکابل و شماره گذاری کابلهای کشیده شده از قبل لینک 484/000 با تست و نصب نمراتور پلاستیکی

تعرفه نرخ خدمات سیستم های ذخیره سازی

ردیف نام خدمات واحد

قیمت (ریال)

1 راه اندازی نرم افزارهای Monitoring سیستم ذخیره سازی خدمت 21/463/000
2 راه اندازی نرم افزارهای Monitoring شبکه Fabric خدمت 21/463/000
3 نصب پیکره بندی پیاده سازی و راه اندازی Fiber Channel SAN Switch خدمت 26/829/000
4 بررسی وضعیت سیستم دهی مورد نظر جهت اتصال به شبکه ذخیره سازی به منظور شناخت اهمیت اولویت IOPS حجم داده و میزان رشد نفر/ساعت متخصص شبکه
5 طراحی سیستم ذخیره سازی نفر/ساعت فوق متخصص شبکه
6 طراحی شبکه Fabric نفر/ساعت فوق متخصص شبکه
7 ارائه خدمات کارشناسی جهت پیاده سازی سیستم تخیره سازی شامل پیکره بندی بر اسات Best Practice اعمال License های تهیه شده توس کارفرما ارتباط با سامانه مجازی در صورت لزوم پیاده سازی راه کارهای امنیتی طراحی شده نفر/ساعت فوق متخصص شبکه

تعرفه خدمات RFID

بخش اول - شناسایی و طراحی فرآیندها

ردیف

نام خدمات واحد

قیمت (ریال)

1 بررسی فرآیندهای موجود درسازمان تهیه مستندات مربوط به فرآیندها و تغییر درراستای بهبود آنها نفر/ساعت کارشناس فوق تخصصی
2 تهیه و تنظیم نقشه های سایت براساس نرم افزارهای موجود و رایج دراین خصوص نفر/ساعت کارشناس فوق تخصصی

بخش دوم - آزمایش و بررسی محیطی

3 ارزیابی شناسایی و اجرای تست های محیطی در مناطق بازرسی (Interoogation Zone) براساس فرآیندها مورد توافقی
4 استفاده از طیف سنج (Spectrum Analyzer)تولید کننده موج ( Wave Generator) و آنتن های دو قطبی در محیط مورد توافقی
5 تهیه مستندات مربوط به آزمایشات تست محیطی سری توافقی

بخش سوم - پیاده سازی نمونه عملیاتی (Pilot)

6 اجرا و پیاده سازی آزمایشی نمونه عملیاتی در سایت براساس تست های محیطی صورت گرفته مورد توافقی

بخش چهارم - نصب و راه اندازی

7 شناسایی و جانمایی تگ در سطوح مختلف (کالا جعبه پالت کانتینر) نفر/ساعت کارشناس تخصصی
8 نصب تگ عدد توافقی
9 نصب داده‌خوان عدد 17/620/000
10 پیکربندی و نصب نرم افزاری داده خوان عدد کارشناس شبکه درجه2
11 جایابی ونصب آنتن‌ها در محیط عدد 76/919/100

بخش پنجم - پیاده سازی میان‌افزار

12 طراحی نصب و اجرای میان افزار (Middle Ware) نفر/ساعت کارشناس فوق تخصصی
13 طراحی و تهیه نرم افزار داده خوان (هند هلد و غیره..) نفر/ساعت کارشناس فوق تخصصی
14 نصب و فعالسازی لایسنس دستگاه داده خوان نفر/ساعت کارشناس فوق تخصصی

بخش ششم - عیب یابی و رفع اشکال

15 عیب یابی در سیستم نفر/ساعت کارشناس تخصصی
16 عیب یابی آنتن نفر/ساعت کارشناس تخصصی
17 عیب یابی میان افزار نفر/ساعت کارشناس تخصصی
18 عیب یابی تجهیزات ماشه ای ( هند هلد و اسکنر های مشابه ) نفر/ساعت کارشناس تخصصی
Shopping Basket