با این نرم افزار دروغ گفتن به پلیس غیرممکن می‌شود

این نرم افزار که از آن برای تشخیص دروغ گفتن به پلیس استفاده می‌شود، VeriPol نام دارد. محققان دانشگاه‌های کاردیف و چارلز سوم در مادرید اسپانیا این نرم افزار را تولید کرده‌اند که مجهز به یک پایگاه داده است که در آن گزارش‌های جعلی مختلف به پلیس در مورد سرقت کالاهای مختلف ثبت شده است.

نرم افزار با مطالعه محتوای این گزارش‌ها دانش خود در این زمینه را افزایش می‌دهد و با استفاده از شبکه پردازش زبان‌های طبیعی درک می‌کند که چه الگوهای زبانی برای نوشتن گزارش‌های جعلی و دروغین دزدی بیشتر استفاده می‌شوند.

گزارش‌های سرقت جعلی، معمولا حاوی جملات کوتاه‌تر هستند و در آنها بیشتر بر روی کالای سرقت شده و نه شرح واقعه تمرکز می‌شود. این گزارش‌ها همچنین فاقد جزئیات کافی هستند و در آنها به وجود هیچ شاهدی اشاره نمی‌شود.

دقت این نرم افزار فعلا در حد ۸۰ درصد است و پیش از این به طور آزمایشی توسط نیروهای پلیس در برخی شهرهای اسپانیا مانند مایورکا و مالاگا مورد استفاده قرار گرفته است. قرار است بعد از افزایش دقت، این نرم افزار در سرتاسر اسپانیا به کار گرفته شود.